Een Limburgse campagne voor zonne-energie  Doe de Zonnetest VoorbeeldprojectenTessenderlo


Fotovoltaïsche installatie op de kantine van Thes Sport
De gemeente Tessenderlo installeerde 28 photovoltaïsche panelen met elk een vermogen van 175 Wp, samen dus 4900 Wp op de kantine van Thes Sport. Deze installatie zal ongeveer 4165 kWh per jaar produceren. Op een display in de kantine kunnen de bezoekers de totale opbrengst, de CO2-besparing en het momentele vermogen aflezen.

Hasselt


Tankstation op zonne-energie voor elektrische voertuigen
De stad Hasselt eind april 2008 een zonnetracker in gebruik genomen. Een zonnetracker is een draaibaar paneel waarop PV-panelen worden gemonteerd. Door middel van zonnesensoren worden de panelen steeds naar de zon gericht en werken de panelen permanent op het hoogste rendement. Er werd gekozen voor 30 PV-panelen van 175 Wp, hetgeen overeenkomt met 40 m². Deze zonnetracker kan de vier elektrische voertuigen van de stad Hasselt van stroom voorzien. Deze rijden dus voortaan op zonne-energie.

Opglabbeek


20m² zonnepanelen op gemeentehuis
In augustus 2006 plaatste de gemeente Opglabbeek 20 m² fotovoltaïsche panelen op het gemeentehuis. Het vermogen is 2,88 kWp. Deze installatie kan meer dan 2000 kWh elektriciteit per jaar opleveren.

Genk


PV-installatie op containerpark Bosdel
Op hetzelfde moment als dat gebeurde voor het "grote" PV-project op het dak van het stadhuis in Genk, werd in het containerpark Bosdel, ook in Genk, een kleinere PV-installatie in gebruik genomen. De zonnepanelen werden geplaatst op het dak van het administratief gebouwtje en beslaan een oppervlakte van ongeveer 24 m², hetgeen staat voor een jaarlijkse opbrengst van ongeveer 2500 kWh. Alle opgewekte elektriciteit wordt in het containerpark zelf gebruikt, dus niet alleen in de werkruimten en het gebouw, maar ook bijv. voor de persen. Bezoekers van het containerpark Bosdel kunnen "on-line" de opgewekte vermogens en uitgespaarde CO2-uitstoot aflezen. Eerstdaags zal ook nog een infobord geplaatst worden, dat wat meer uitleg geeft over de installatie zelf. De installatie is in gebruik genomen op 21 december 2007 en is volledig gefinancierd door de stad Genk.

Gingelom


Zonneboiler op gemeentelijke werkplaats
De gemeentelijke werkplaats van Gingelom opende zijn deuren op 18 maart 2007. Omwille van de voorbeeldfunctie van het gemeentebestuur werden verschillende voorzieningen getroffen die leiden tot een rationeel gebruik van energie en water. Warm water wordt hoofdzakelijk gebruikt om te douchen. De gemeente koos daar voor een zonneboiler (300 liter). Op het dak van de werkplaats werden hiervoor twee zonnepanelen van elk 1,5 m2 geplaatst.

Hasselt


10.000 m² zonnepanelen op stedelijke uitvoeringsdiensten
De stad Hasselt plaatste 10.000 m² zonnepanelen op het dak van het gebouw van de stedelijke uitvoeringsdiensten. Uit studie blijk dat op die manier 35 % van de totale stroombehoefte van de stedelijke uitvoeringsdiensten geproduceerd kan worden. Uiteraard vergt de installatie een belangrijke investering, ca 1.700.000 € incl. BTW. Daar tegenover staan natuurlijk de opbrengsten, jaarlijks zo’n 28.000 € vermindering op de stroomfactuur en 112.000 € aan inkomsten via de groenestroomcertificaten. Op die manier betaalt de installatie zichzelf terug op 13-14 jaar en is de opbrengst daarna (tot 20 jaar met stroomcertificaten ) integraal voor de stad.
Website: www.hasselt.be
Bijlage 1: zondag_projecten_PV_FO_hasselt_dak_080801.JPG
Bijlage 1: zondag_projecten_PV_FO_hasselt_dak_080801.JPG

Genk


2000 m² zonnepanelen op stadhuis Genk
In Genk werd op 13 december 2007 de laatste hand gelegd aan de plaatsing van een fotovoltaïsche zonne-installatie op het dak van het stadhuis. Op het dak van het stadhuis werden in totaal 1260 zonnepanelen gelegd. Zij voorzien het Genkse stadhuis van groene stroom. De energie die de zonnepanelen produceren, komt overeen met het energieverbruik van 65 gezinnen. De bank Dexia financierde het project en least het aan de stad Genk. De stad is na 19 jaar eigenaar en kan dan ook aanspraak maken op de opbrengst.

Lummen


Zonneboiler op het zwembad
In oktober 2007 werden 66 m² zonnepanelen op het zwembad geplaatst. De warmte zal in de eerste plaats gebruikt worden voor het verwarmen van het water waarmee het zwembad bijgevuld wordt. De resterende warmte wordt gebruikt voor het sanitair warm water en de zwembadverwarming.