Een Limburgse campagne voor zonne-energie  Doe de Zonnetest Zonne-energie in de landbouwWaar zonne-energie algemeen bij particulieren en bedrijven in de lift zit, is dit in de landbouw zeker het geval. De behoefte aan warmte en elektriciteit in de landbouw is relatief hoog en beiden kunnen geheel of gedeeltelijk met zonne-energie worden ingevuld. Bovendien maakt VLIF-steun (30% van de investering) zonne-energie in de landbouw extra aantrekkelijk.

De dimensionering van fotovoltaïsche installaties hangt af van de beschikbare schaduwvrije dakoppervlakte met gunstige oriëntatie en hellingshoek. In de landbouw zijn meestal vrij grote dakoppervlaktes beschikbaar. Verder beperkt de landbouwer de grootte van de installatie best tot dekking van het eigen verbruik (omwille van beperkingen VLIF-steun en terugdraaiende teller). Installaties tot 10 kW hebben recht op een terugdraaiende teller. Sommige bedrijven kiezen voor grotere vermogens om het eigen elektriciteitsverbruik grotendeels te kunnen invullen. Zij maken dan afspraken met Interelectra voor de netkoppeling.

De dimensionering van zonneboilers is sterk afhankelijk van het gebruik aan warm water. Sanitair warm water is een bekende toepassing, ook buiten de landbouw. Verder zijn er specifieke toepassingen zoals vloerverwarming in kraamhokken en biggenafdeling. Bij de voederbereiding in de kalverhouderij en voor speenbiggen is eveneens een aanzienlijke hoeveelheid warm water nodig en ook hier kan zonne-energie een aanzienlijke bijdrage leveren.

Op 8 juni 2007 vond een infomoment plaats voor landbouwers over de toepassing van zonne-energie in de landbouw. De presentaties kunt u nog raadplegen.