Een Limburgse campagne voor zonne-energie  Doe de Zonnetest InstallateursProgramma fotovolta´sche zonne-energie

Voorstelling campagne "Elke dag ZONdag" - Nele Vandenreyt (Provincie Limburg)
Werkingsprincipe en subsidies voor fotovolta´sche zonne-energie - Jo Neyens (ODE-Vlaanderen)
Netkoppeling van fotovolta´sche zonnesystemen - Guido Claes (Interelectra)
Aandachtspunten fotovolta´sch zonnesysteem - Achim Woyte (3E)
Voorstelling engagementsverklaring voor installateurs van fotovolta´sche zonnesystemen - Marleen De Roye (Steunpunt Duurzaam Bouwen)


Programma zonneboilers

Voorstelling campagne "Elke dag ZONdag" - Nele Vandenreyt (Provincie Limburg)
Aandachtspunten bij de installatie van een zonneboiler - Paul Van den Bossche (WTCB)
Voorstelling opleiding zonneboilers - Yves Dupont (Syntra Genk)
Subsidies voor zonneboilers - Guido Claes (Interelectra)
Voorstelling engagementsverklaring voor installateurs van zonneboilers - Marleen De Roye (Steunpunt Duurzaam Bouwen)