Een Limburgse campagne voor zonne-energie  Doe de Zonnetest De campagne "Elke dag ZONdag"


Begin 2007 lanceerde de provincie Limburg en haar partners de campagne 'Elke dag ZONdag'. Het doel was zonne-energie beter bekendmaken en het aantal zonne-installaties in Limburg bij particulieren verdubbelen op 1 jaar tijd. Om dit doel te bereiken werden 400 zonnepremies voorzien in 2007.
In 2007 haalde één op de 800 Vlaamse gezinnen zijn stroom uit de zon. Nu heeft ongeveer één op de 250 Vlaamse gezinnen zonnepanelen op zijn woning. Enkele gemeenten steken zelfs ver boven dat gemiddelde uit.
In 2007 werden in Vlaanderen 1 800 fotovoltaïsche installaties geplaatst, goed voor ongeveer 10 000 kWp. In Limburg waren er dit ongeveer 500, goed voor ongeveer 2 800 kWp. Dus 27 % van de installaties werden in Limburg geplaatst. Niet slecht, als je weet dat Limburg 15 % van de Vlaamse bevolking herbergt.
In 2008 (cijfers tot eind oktober) werden in Vlaanderen 6 183 installaties geplaatst, in Limburg waren er dat 1 318. Dus 21 % van de installaties werd in Limburg geplaatst. De rest van Vlaanderen is aan een inhaalbeweging bezig, maar Limburg is nog steeds koploper.
In 2007 werden 1 785 zonneboilers geplaatst bij particulieren. In Limburg ging het over 424 zonneboilers, hetgeen overeenkomt met 24 %. Voor 2008 zijn nog geen cijfers beschikbaar voor Vlaanderen. In Limburg werden 515 premies uitbetaald voor zonneboilers (tot half november). Voor het IVEG gebied (regio Antwerpen) met 20% van de inwoners van Limburg, werden in dezelfde periode 27 premies uitbetaald voor zonneboilers. Voor Limburg zouden dit 135 premies zijn.
Dus ook hier is Limburg nog steeds koploper. Uit voorlopige cijfers van Vlaams-Brabant blijkt dat ze aan een inhaalbeweging bezig zijn en dat ze meer premies dan in Limburg zullen hebben uitbetaald, rekening houdend met de bevolking komt het aantal premies overeen met Limburg.


Zonneloket


Het zonneloket behandelde dagelijks vragen over zonne-energie: telefonisch, via mail of via de website. De website telde 10 000 den bezoekers. Tijdens de campagne verstuurden we maandelijks een nieuwsbrief met de recente ontwikkelingen en weetjes in verband met de campagne.


Provinciale premie


In 2007 werden in totaal 1 036 premies uitbetaald aan particulieren: 424 voor zonneboilers en 612 voor fotovoltaïsche panelen.
In 2008 werd opnieuw een budget voorzien voor de eerste 500 aanvragers. Op deze wijze maakten heel wat Limburgers, die in 2007 van start gingen met de installatie van een zonnesysteem, nog aanspraak op een premie. Half april 2008 was het budget uitgeput. Nog eens 102 zonneboilers en 398 fotovoltaïsche panelen werden geplaatst.
In totaal (in 2007 en 2008) werd 391 180 euro besteed aan premies. Door de plaatsing van de 'g

Bouwinnovatie 2007


Tijdens Bouwinnovatie 2007 organiseerden we een wedstrijd i.s.m. Belsolar. Er werden twee waardebonnen van 1 500 euro verloot voor een zonneboiler en een fotovoltaïsche installatie. Meer dan 500 Limburgers waagden hun kans om deze prijzen in de wacht te slepen. Ondertussen plaatsten beide winnaars hun installatie:
 • Fernand Leynen uit Meeuwen-Gruitrode (fotovoltaïsche zonne-installatie)
 • Familie Kerkhofs-Cox uit Paal (zonneboiler)
  Eveneens tijdens Bouwinnovatie 2007 werden contacten gelegd tussen dakwerkers en installateurs (initiatief Bouwunie).


  Bouwinnovatie 2008 - beursthema zonne-energie


  Bouwinnovatie 2008 stond volledig in het teken van zonne-energie. Het Steunpunt Duurzaam Bouwen en de provincie Limburg waren aanwezig met een uitgebreide adviesstand gefocust op zonne-energie. Tijdens de beurs werden verschillende infomomenten georganiseerd waar zowel bezoekers als bedrijven zich konden documenteren. Voor de bezoekers werd een zonneroute uitgewerkt langs 22 standen. Eén van de standhouders verlootte een PV-installatie. De deelnemende standhouders dongen mee naar de prijs 'beste beursstand..


  Infoavonden 'Elke dag ZONdag' in uw buurt


  In samenwerking met ODE en de Limburgse gemeenten organiseerden we 22 infoavonden in 2007 en 11 in 2008. Verschillende gemeenten werkten hiervoor samen. De opkomst voor de infoavonden overtrof onze verwachtingen. Gemiddeld mochten we 100 geïnteresseerden verwelkomen, met een uitschieter van 200 in Diepenbeek. In totaal telden we meer dan 3 000 aanwezigen op alle infoavonden samen.


  Geëngageerde installateurs


  Bij de start van de campagne nodigden we de installateurs uit om zich te engageren voor de promotie van zonne-energie, om te werken volgens geldende kwaliteitsnormen en om hun klanten wegwijs te maken in het subsidielandschap. De lijst van geëngageerde installateurs bevat 54 installateurs van fotovoltaïsche systemen, voor zonneboilers engageerden zich 78 installateurs. Deze lijst werd bekend gemaakt bij particulieren via de website, de gemeenten, de infoavonden, ...
  Eind januari 2008 vroegen we aan de installateurs om hun engagement te vernieuwen. 57 installateurs voor fotovoltaische systemen en 73 voor zonneboilers gingen op onze vraag in. In 2008 engageerden zich ook nog nieuwe installateurs. Momenteel bevat de lijst 65 installateurs voor fotovoltaïsche systemen en 78 voor zonneboilers.


  Gemeentelijke premies


  Begin 2007 gaven 32 van de 44 Limburgse gemeenten een premie voor een zonneboiler en 30 van de 44 gemeenten voor een fotovoltaïsche installatie. Dit lag ver boven het Vlaamse gemiddelde (1/3 van gemeenten).
  Bij de start van de campagne deden we een oproep bij alle Limburgse gemeenten om een 'zonnepremie. in het leven te roepen. Na twee jaar campagne geven maar liefst 43 van de 44 Limburgse gemeenten een premie voor een zonneboiler en 42 Limburgse gemeenten een premie voor een fotovoltaïsche installatie. Herstappe geeft (nog) geen premie. Houthalen-Helchteren geeft enkel een premie voor een zonneboiler.


  Samenaankoop - zonneslag


  Leopoldsburg gaf het goede voorbeeld en organiseerde een zonneslag. Sindsdien volgden ook Neerpelt, Beringen, Peer, Herk-de-Stad, Halen, Lummen, Kortessem, Lanaken, Lommel en Tongeren, Diepenbeek, Borgloon, Alken, Wellen, Riemst, Bilzen dit voorbeeld. Ook het ACW Limburg startte in het najaar met een samenaankoop van fotovoltaïsche-panelen. Op de eerste infovergadering waren meer dan 260 geïnteresseerden aanwezig.


  Installaties op gemeentelijke gebouwen


  In 2007 en 2008 voerde Infrax 57 zonne-audits uit in 23 Limburgse gemeenten. Enkele gemeenten investeerden reeds in zonne-energie: Genk, Hasselt, Bilzen, Tessenderlo, Gingelom, Opglabbeek, Herk-de-Stad, Lummen,.. Verschillende andere gemeenten voorzien middelen in hun budget voor 2009 voor investeringen in zonne-energie.


  Installaties op provinciale gebouwen


  De provincie keurde investeringen in fotovoltaïsche installaties goed voor het provinciehuis, het domein Bokrijk en het Provinciaal Instituut voor Biotechnisch Onderwijs in Tongeren. De middelen werden voorzien in het budget voor 2009.


  Verenigingen


  Verschillende verenigingen maakten de campagne en de infoavonden bekend bij hun leden. ACW ging nog een stap verder en organiseerde een samenaankoop voor geïnteresseerden. De Gezinsbond werkte verder rond het bestaande aanbod.


  Landbouwsector


  In juni 2007 organiseerden we een infosessie specifiek voor landbouwers. De opkomst was goed en als gevolg van de infosessies werden enkele installaties geplaatst.


  Campagne 'Elke dag ZONdag' viel in de prijzen!


  Tijdens de uitreiking van de jaarlijkse Belgian Energy & Environment Awards op 5 juni ll. in het prestigieuze kader van Tour & Taxis in Brussel, viel ook de provincie Limburg in de prijzen. Limburg werd laureaat in de categorie 'Institutions Energy Award' voor haar campagne rond zonne-energie 'Elke dag ZONdag'.
  De Belgian Energy & Environment Awards worden sinds 2005 elk jaar uitgereikt aan initiatiefnemers die blijk geven van innoverende inzet op het gebied van energie en milieu. Het kan gaan om burgers, bedrijven, instellingen en non-profitsector en steden en gemeenten. In het kader van de wedstrijd worden in totaal 15 prijzen uitgereikt. De laureaat wordt gekozen door een onafhankelijke jury, samengesteld uit experts van Belgische universiteiten en professionals van de ondernemingen en instellingen die als partners meewerken. De volgende criteria worden daarbij als leidraad gebruikt: relevantie van de realisatie; ondernemingsgeest en dynamisme; innoverende aard van de realisatie; economische leefbaarheid; duurzame verbetering van de prestaties op milieuvlak; voorkomen van CO2-uitstoot en betere prestaties op het vlak van energiegebruik en tenslotte verbetering van het welzijn. De 'Institutions Energy Award 2008. is toegekend aan de provincie Limburg voor de campagne 'Elke dag ZONdag. die liep in 2007 en 2008. Men wil de initiatiefnemers "belonen voor deze opmerkelijke campagne die leidt tot een duidelijke verbetering van de levenskwaliteit en tot gunstige effecten op het milieu". De prijs werd uitgereikt in aanwezigheid van eerste minister Yves Leterme en heel wat prominenten uit de economische en de wetenschappelijke wereld. Gedeputeerde Frank Smeets nam de prijs in ontvangst.


  Samen sterk


  We willen ook even stilstaan bij de samenwerking tussen de vele partners in de campagne. Cijfers kunnen hier niet voor worden weergegeven, maar de goede samenwerking heeft zeker bijgedragen tot het succes van de campagne. Daarom bedankt aan iedereen die in meer of mindere mate heeft meegewerkt!!!


  Zonnedorpen en zonnestraten


  De Vlaamse overheid geeft elk jaar enkele gemeenten de titel van zonnedorp en enkele straten de titel van zonnestraat. 'Zonnedorp 2008. werd het Limburgse Herk-de-Stad, met één installatie op 115 gezinnen. In 2007 was Diepenbeek het Limburgse zonnedorp met toen een gemiddelde van één installatie op 200 gezinnen.
  Limburgse zonnestraten in 2007 de Karrestraat in Lommel de Eindestraat in Heppen (Leopoldsburg) de Kaulillerweg in Bocholt de Anne Ruttenstraat in Hasselt.
  Limburgse zonnestraten in 2008 de Zavelvennestraat in Hasselt.

  Enkele grote Limburgse installaties die werden gerealiseerd tijdens de campagne:
  Groep Machiels in Opglabbeek op het Logistic Business Parc
  meer dan 2 000 panelen, 354 kWp
  juni 2007

  Glaswerken Ceyssens in Heusden-Zolder
  240 m² fotovoltaïsche panelen, de panelen leveren 300 000 kWh per jaar Ze werden geplaatst op een schans. De ruimte
  onder de schans zal worden gebruikt als parking.
  Mei 2007

  Comacc Solar in Lommel
  18 000 m² zonnepanelen op het dak, en nog eens 29 'trackers. (panelen die de zon volgen) met een piekvermogen van 2 040 kWp oktober 2008

  Stedelijke uitvoeringsdiensten van de Stad Hasselt
  2 000 zonnepanelen met een productie van ongeveer 300 000 kWh per jaar april 2008

  Stadhuis van Genk 2 000 m² zonnepanelen 1 260 zonnepanelen, met een productie van ongeveer 200 000 kWh per jaar
  december 2007

  Op 11 december 2008 sloot de campagne af met een slotmoment. De presentaties kunt u nog raadplegen.